ICT Leasing voor scholen is populair

ICT Leasing begint het op menige school aan populariteit te winnen. Dit is niet vreemd, gezien de ontwikkeling in de technologie en de snel verouderde systemen, die scholen noodgedwongen en vaak uit financieel oogpunt, blijven hanteren.

Dat er op leasing verdient kan worden lijkt bijna logisch. Veel apparatuur is namelijk dermate verouderd dat het upgraden geld, tijd en kennis kost, vooral omdat het moet voldoen aan de eisen van de technologische vooruitgang. En die blijft zich maar ontwikkelen.

Scholen kunnen echt besparen door IT apparatuur te huren

Leasen is in deze tijd niet goedkoop. Daar kunnen we eerlijk over zijn, echter met de huidige eisen die aan scholen gesteld en zeker ook wel verwacht mogen worden, valt er voor scholen een zekere ruimte te creëren, door juist over te gaan op leasen.

Hiermee garanderen ze zichzelf van de juiste updates, software en ontwikkeling, terwijl er overzicht wordt geboden in het totaalplaatje. Dit resulteert zich er in dat er elders geïnvesteerd kan worden.

Leasen versus kopen - De voor- en nadelen

Het is begrijpelijk om het leasen versus kopen in de weegschaal te leggen, al voor er een keuze gemaakt wordt. Van belang is het wel om de ontwikkeling voor ogen te houden en het op langere termijn te bekijken.

De voordelen van het Leasen

 • Duidelijkheid: Er is direct, door middel van de overeenkomst, duidelijkheid over de kosten, en de randvoorwaarden.
 • Apparatuur dat voldoet aan uw eisen: Apparatuur die u leased voldoet altijd aan uw eisen. Hierbij horen ook de nodige updates m.b.t. veiligheid en uw garantie.
 • Back up: Er is altijd een back up bij onverwachte problemen en vraagstukken. U kunt dus altijd terecht bij ons voor uw vragen over uw apparatuur.
 • Opties aan het einde van de overeenkomst Dat er drie opties, na het leasen zijn, is prettig. De voorwaarden voor deze opties zijn duidelijk en voldoen aan eerlijke bepalingen. Wat er wordt gekozen is naar eigen wensen in te vullen. Het is in elk geval mogelijk om eigenaar van de producten te worden.

De nadelen van het Leasen

 • Leasen kost geld: Leasen kost geld. Geld dat maandelijks betaald moet worden. Dit is iets dat men dient in te calculeren.
 • Bindende overeenkomst: De overeenkomst is bindend en dat is een verplichting voor doorgaans een periode van drie jaar.
 • Lange termijn investering: Omdat het een langere termijn investering is, zal er op langere termijn resultaat geboekt worden. Dit resultaat ligt al eerder in de verwachting en is qua cijfers vrij duidelijk.

De voordelen van het kopen

 • Eigen regie: Aankopen geven je directe regie over de gekochte producten. Hier komen geen extra verplichtingen meer bij kijken.
 • Direct kostenplaatje: De aankoop zal een direct kostenplaatje openbaren. Een som geld dat direct wordt afgeschreven van de rekening.

De nadelen van het kopen

 • Kosten: Aankoop van ICT apparatuur is kostbaar. Bij grote aantallen loopt het bedrag snel op.
 • Eigen verantwoording Je bent zelf eindverantwoordelijk voor nieuwe updates, die noodzakelijk zijn door bijvoorbeeld te kunnen blijven voldoen de gestelde veiligheid van de apparatuur. Dit kan kostbaar zijn, vergt de nodige kennis, organisatie en tijd.

Hier kun je leasen voor gebruiken

Leasen is breed, daarom hebben we het belangrijkste even op een rijtje gezet.
* ICT apparatuur, software en installatieservice
Denk hierbij aan: iPads / Tablets, laptops, desktops
Feitelijk alle apparaten die educatief en collectief gebruikt worden in school.
*Telefoonsystemen
Interne telefoonsystemen kunnen hieronder vallen.
*Randapparatuur voor in de klas, sportzaal of aula
Denk hierbij aan: Digiborden, streamers
*Gehele IT-Netwerken Interne beveiliging valt hier onder.

De opties, na de overeenkomst

De school heeft na het verstrijken van de overeenkomst enkele opties om uit te kiezen. *Retourneren
Na de overeenkomst bestaat er de mogelijkheid om de apparatuur te retourneren. Alle apparaten worden dan verzameld en na opschoning en reiniging geretourneerd.
*Verlenging
Verlening van de huurperiode behoort ook tot de opties. Aan de hand van de marktwaarde en het termijn wordt er een nieuwe overeenkomst gesloten.
*Houden / eigenaar worden
Net het verstrijken van het leasen is er de mogelijkheid om de apparaten over te nemen. Dit gebeurt aan de hand van een eerlijke marktwaarde. Het maakt je dus eigenaar van het apparaat en geeft je alsnog de regie.

Conclusie

Op langere termijn zal de school geld besparen, inzichten creëren en duidelijkheid krijgen over het budget dat, zeker in deze tijd, toch al zo schommelt. Als je daarbij de verwachte ontwikkeling neemt die er op ICT gebied nog wel even zal zijn, is het niet onverstandig om, als school, de voor- en nadelen van het leasen tegen het kopen af te wegen. Stilstaan is immers achteruitgang.